VOICE: Sud potvrdio da su uništene sve presude neonacistima

Prekršajni sud u Novom Sadu potvrdio je da su uništene sve presude pripadnicima zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj zbog napada na učesnike skupa „Stop fašizmu“ 7. oktobra 2007. u Novom Sadu.

U odgovoru Prekršajnog suda redakciji Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra (VOICE) navodi se da su sve presude tadašnjeg Opštinskog organa za prekršaje protiv neonacista koje su donete 2007. godine, tri godine kasnije prebačene u Istorijski arhiv Novog Sada na čuvanje.

„Kako predmeti prekršajnog postupka po Sudskom poslovniku imaju rok čuvanja tri godine,svi predmeti iz 2007. godine, pa i napred navedeni predmeti izlučeni su Istorijskom arhivu Grada Novog Sada, u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima, a na osnovu odredbi o izlučivanju bezvrednog registraturskog materijala, jer im je istekao rok čuvanja“, piše u odgovoru predsednika Prekršajnog suda Kamenka Kozarskog.

On je podsetio da su protiv sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja vođeni prekršajni postupci u Opštinskom organu za prekršaje (od 2010. godine Prekršajni sud u Novom Sadu) zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

„Svi postupci su pokrenuti i završeni u 2007. godini“, naveo je Kozarski i precizirao da su protiv neformalnog vođe Nacionalnog stroja Gorana Davidovića i Vlade Negovanovića obustavljeni postupci, jer nije dokazano da su okrivljeni učinili prekršaj koji im se zahtevom stavljao na teret.

U predmetu koji se vodio protiv Uroša Sto janovića i Daniela Petrovića doneto je rešenje kojim su oba okrivljena kažnjena kaznom zatvora, svaki u trajanju od po 15 dana. U predmetu koji se vodio protiv Predraga Golubovića doneto je rešenje kojim je okrivljeni kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 10 dana.

U predmetu koji se vodio protiv Radomira Dickova doneto je rešenje kojim je okrivljeni kažnjen kaznom zatvora u trajanju od sedam dana, dok je u predmetu koji se vodio protiv Nedeljka Pešića doneto rešenje kojim je okrivljeni kažnjen kaznom zatvora u trajanju od 25 dana.

Da su sva rešenja sudije za prekršaje uništena javnost je saznala upravo na suđenju protiv Nedeljka Pešića, kome se sudi u Višem sudu u Novom Sadu zbog izazivanja nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, takođe zbog napada na učesnike skupa „Stop fašizmu“ 7. oktobra 2007. Isti postupak vodi se i protiv Gorana Davidovića, ali se njemu sudi u odsustvu jer se nalazi u bekstvu.

Kako je na poslednjem ročištu saopštila sudija Slobodanka Gutović, na zahtev Višeg suda da im se dostavi rešenje protiv Nedeljka Pešića, iz Prekršajnog suda stigao je odgovor da su spisi ovog predmeta uništeni u skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara.

U Istorijskom arhivu Novog Sada za VOICE su rekli da su oni u obavezi da presude čuvaju godinu dana, nakon čega se one uništavaju. To praktično znači da su presude neonacistima Arhivu dostavljene 2010, a da su tokom 2011. uništene.

Uz presude, uništeni su i svi dokazi i svi spisi iz predmeta koji se protiv sedmorice vodio kod Organa za prekršaje. Ostao je samo podatak u prekršajnoj evidenciji o kaznama koje su pripadnicima Nacionalnog stroja izrečene 2007. godine.

Ceo tekst OVDE
Osnovni tekst: VOICE: Uništene prekršajne presude protiv neonacista
Izvor: VOICE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s